Acest site folosește cookies pentru a furniza servicii și funcționalități personalizate. Prin vizitarea site-ului nostru, îți dai acordul pentru descărcarea acestor cookies.Am inteles

Poți afla mai multe despre cookies și poți schimba setările lor aici.

Loperamid, 100 ml, Biofarm

Brand: BIOFARM
Cod bare: 5944704003736
Document:
Optiuni Livrare
Livrabil la usa in Bucuresti si Constanta
Pret: de la 17.85 RON
Ridicare de la ghiseu
Pret: de la 0.50 RON
Disponibilitate in locatii:
  • Barbu Vacarescu : Indisponibil
  • Dristor : Indisponibil
  • Plaza Romania : Indisponibil
  • Rahova : Indisponibil
  • Vivo Constanta : Indisponibil
Pretul afisat este valabil doar pentru comenzile online, pretul din fiecare punct de lucru putand varia.

Loperamid, 100 ml, Biofarm [5944704003736]

3 mg clorhidrat de loperamidă (3 lingurițe dozatoare).

Copii cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani – se administrează pe cale orală o doză inițială de 2mg clorhidrat de loperamidă (2 lingurițe dozatoare) după primul scaun diareic, urmată de 1mg clorhidrat de loperamidă (o linguriță dozatoare) după fiecare scaun diareic, fără a depăși doza zilnică totală de 4 mg clorhidrat de loperamidă (4 lingurițe dozatoare).

Copii cu vârste cuprinse între 9 și 11 ani – se administrează pe cale orală o doză inițială de 2mg clorhidrat de loperamidă (2 lingurițe dozatoare) după primul scaun diareic, urmată de 1mg clorhidrat de loperamidă (o linguriță dozatoare) după fiecare scaun diareic, fără a depăși doza zilnică totală de 6mg clorhidrat de loperamidă (6 lingurițe dozatoare).

Diaree cronică

Adulți

Se administrează pe cale orală o doză de 2mg clorhidrat de loperamidă (2 lingurițe dozatoare) de 1-3 ori pe zi.

Copii cu vârsta peste 8 ani

Se administrează pe cale orală o doză de 1mg clorhidrat de loperamidă (o linguriță dozatoare) de 1-2 ori pe zi.

Reacții adverse

Medicamentul este bine tolerat. Cea mai frecventă reacție adversă care poate să apară este constipația, situație în care se recomandă reajustarea dozei.

Alte reacții adverse semnalate au fost: reacții de hipersensibilitate, dureri abdominale, balonări, greață, vărsături, oboseala, somnolență, vertij, uscăciunea cavității bucale.

Supradozaj

Simptome: deprimarea sistemului nervos central cu diminuarea vigilenței, somnolență, mioza, hipertonie, deprimarea centrului respirator, încoordonare motorie și ileus.

Copiii sunt mai sensibili la efectele asupra sistemului nervos central.

Tratament: antidotul este naloxona.

Se recomandă supraveghere medicală timp de 48 de ore de la ingestie pentru a observa din timp semnele unei eventuale deprimări a sistemului nervos central.

Păstrare

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original.

A nu se lăsa la îndemână și vederea copiilor.

Ambalaj

Cutie cu un flacon din sticla brună conținând 100ml soluție orală și o linguriță dozătoare a 5ml prevăzuta cu gradații la 2,5ml și 5ml.Data ultimei actualizari: 22-01-2020

Loperamid, 100 ml, Biofarm [5944704003736]

Loperamid
BIOFARM 1 mg/5 ml
Solu]ie oral\
Clorhidrat de loperamid\
Citi]i cu aten]ie [i în întregime acest prospect, schema de tratament. Loperamida nu trebuie utilizat\
deoarece el con]ine informa]ii importante pentru ca tratament de prim\ inten]ie în dizenteriile acute
dumneavoastr\. Acest medicament este disponibil înso]ite de hemoragie digestiv\ inferioar\ [i de valori
f\r\ prescrip]ie medical\. Cu toate acestea, este crescute ale temperaturii corpului. Nu trebuie utilizat\
necesar s\ utiliza]i Loperamid Biofarm cu aten]ie, în cazul diareei ap\rute în cursul tratamentului cu
pentru a ob]ine cele mai bune rezultate.P\stra]i acest antibiotice cu spectru larg de ac]iune, când este
prospect. S-ar putea s\ fie necesar s\-l reciti]i. posibil\ apari]ia unei colite pseudomembranoase. În
Întreba]i farmacistul dac\ ave]i nevoie de mai multe acest caz, trebuie evitat orice tratament care produce
informa]ii sau sfaturi. Trebuie s\ v\ prezenta]i la staz\ digestiv\. Administrarea loperamidei trebuie
medic dac\ simptomele dumneavoastr\ se întrerupt\ dac\ apare constipa]ie sau distensie
înr\ut\]esc sau nu se îmbun\t\]esc. La copii, abdominal\.
medicamentul va fi utilizat doar la recomandarea Loperamida trebuie utilizat\ cu pruden]\ dac\ ave]i
medicului. Dac\ vreuna dintre reac]iile adverse devine insuficien]\ hepatic\.
grav\ sau dac\ observa]i orice reac]ie advers\ Utilizarea altor medicamente
nemen]ionat\ în acest prospect, v\ rug\m s\-i spune]i V\ rug\m s\ spune]i medicului dumneavoastr\ sau
medicului dumneavoastr\ sau farmacistului.farmacistului dac\ lua]i sau a]i luat recent orice alte
medicamente, inclusiv dintre cele eliberate f\r\
În acest prospect g\si]i:prescrip]ie medical\.
1.Ce este Loperamid Biofarm [i pentru ce se utilizeaz\Este recomandat s\ se evite administrarea
2.Înainte s\ utiliza]i Loperamid Biofarmconcomitent\ a medicamentelor cu ac]iune identic\
3.Cum s\ utiliza]i Loperamid Biofarm sau asem\n\toare.
4.Reac]ii adverse posibileSarcina [i al\ptarea
5.Cum se p\streaz\ Loperamid BiofarmAdresa]i-v\ medicului dumneavoastr\ sau
6.Informa]ii suplimentarefarmacistului pentru recomand\ri înainte de a lua orice
medicament.
1.Ce este Loperamid Biofarm [i pentru ce se De[i studiile preclinice au eviden]iat absen]a efectelor
utilizeaz\embriotoxic [i teratogen, iar loperamida se excret\ în
Clorhidratul de loperamid\ este un medicament de tip laptele matern în concentra]ii foarte mici,
opioid cu propriet\]i antidiareice. Este util în administrarea în timpul sarcinii [i a al\pt\rii se face
tratamentul simptomatic al diareei acute [i cronice la numai dup\ evaluarea raportului dintre beneficiul
adul]i [i la copii cu vârsta peste 2 ani.terapeutic pentru mam\ [i riscul posibil pentru f\t. Se
recomand\ a se avea în vedere propriet\]ile opiacee
2.Înainte s\ utiliza]i Loperamid Biofarm ale medicamentului care pot avea efect asupra
Nu utiliza]i Loperamid Biofarmfunc]iei digestive a nou-n\scutului sau a sugarului.
-dac\ sunte]i alergic (hipersensibil) la clorhidratul de Conducerea vehiculelor [i folosirea utilajelor
loperamid\ sau la oricare dintre celelalte componente Acest medicament poate determina uneori reac]ii
ale Loperamid Biofarm;adverse, cum ar fi somnolen]\ u[oar\ [i tranzitorie
-dac\ suferi]i o acutizare a rectocolitei ulcero-sau vertij, putând influen]a capacitatea de a conduce
hemoragice;vehicule [i de a folosi utilaje.
-la copii cu vârsta sub 2 ani.
Ave]i grij\ deosebit\ când utiliza]i Loperamid Biofarm3.Cum s\ utiliza]i Loperamid Biofarm
Tratamentul cu loperamid\ poate fi înso]it, dac\ este Se recomand\ rehidratarea pe cale oral\ sau
necesar, de rehidratare. Necesarul de lichide trebuie parenteral\ în func]ie de intensitatea diareei, vârsta [i
stabilit în func]ie de gravitatea diareei, vârsta [i starea particularit\]ile pacientului. Se administreaz\ pe cale
dumneavostr\ sau a copilului dumneavoastr\. În cazul oral\.
diareei acute, dac\ nu se observ\ nici o ameliorare de
la începerea tratamentului, trebuie întrerupt\ Diaree acut\
administrarea loperamidei [i medicul va reevalua Adul]i [i copii cu vârsta peste 12 ani. Doza
recomandat\ ini]ial este de 4 mg clorhidrat de Se recomand\ supraveghere medical\ timp de 48 de
loperamid\ (20 ml solu]ie oral\ Loperamid Biofarm). ore de la ingestie pentru a observa din timp semnele
Ulterior, se recomand\ o doz\ de 2 mg clorhidrat de unei eventuale deprim\ri a sistemului nervos central.
loperamid\ (10 ml solu]ie oral\ Loperamid Biofarm) Dac\ ave]i orice întreb\ri suplimentare cu privire la
dup\ fiecare scaun diareic, f\r\ a dep\[i doza zilnic\ acest produs, adresa]i-v\ medicului dumneavoastr\
total\ de 16 mg clorhidrat de loperamid\ (80 ml sau farmacistului.
solu]ie oral\ Loperamid Biofarm).
Copii 4.Reac]ii adverse posibile
Copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 5 ani. Loperamid Ca toate medicamentele, Loperamid Biofarm poate
Biofarm se administreaz\ numai la recomandarea determina reac]ii adverse, cu toate c\ nu apar la toate
medicului. Doza recomandat\ ini]ial este de 1 mg persoanele. Cea mai frecvent\ reac]ie advers\ care
clorhidrat de loperamid\ (5 ml solu]ie oral\ Loperamid poate s\ apar\ este constipa]ia, situa]ie în care se
Biofarm), dup\ primul scaun diareic. Ulterior, se recomand\ modificarea dozei. Alte reac]ii adverse
recomand\ o doz\ de 1 mg clorhidrat de loperamid\ semnalate au fost: reac]ii de hipersensibilitate (de
(5 ml solu]ie oral\ Loperamid Biofarm) dup\ fiecare exemplu, erup]ii pe piele), dureri abdominale, balon\ri,
scaun diareic, f\r\ a dep\[i doza zilnic\ total\ de 3 mg grea]\, v\rs\turi, cefalee, oboseal\, somnolen]\, vertij,
clorhidrat de loperamid\ (15 ml solu]ie oral\ usc\ciunea gurii. Dac\ vreuna dintre reac]iile adverse
Loperamid Biofarm). devine grav\ sau dac\ observa]i orice reac]ie advers\
Copii cu vârsta cuprins\ între 6 [i 8 ani. Doza nemen]ionat\ în acest prospect, v\ rug\m s\
recomandat\ ini]ial este de 2 mg clorhidrat de comunica]i medicului dumneavoastr\ sau
loperamid\ (10 ml solu]ie oral\ Loperamid Biofarm), farmacistului.
dup\ primul scaun diareic.
Ulterior, se recomand\ o doz\ de 1 mg clorhidrat de 5.Cum se p\streaz\ Loperamid Biofarm
loperamid\ (5 ml solu]ie oral\ Loperamid Biofarm) Nu utiliza]i Loperamid Biofarm dup\ data de expirare
dup\ fiecare scaun diareic, f\r\ a dep\[i doza zilnic\ înscris\ pe ambalaj. Data de expirare se refer\ la
total\ de 4 mg clorhidrat de loperamid\ (20 ml solu]ie ultima zi a lunii respective. A se p\stra la temperaturi
oral\ Loperamid Biofarm). sub 25°C, în ambalajul original. A se utiliza în maxim
Copii cu vârsta cuprins\ între 9 [i 11 ani. Doza 30 zile de la prima deschidere a flaconului. A nu se
recomandat\ ini]ial este de 2 mg clorhidrat de l\sa la îndemâna [i vederea copiilor.
loperamid\ (10 ml solu]ie oral\ Loperamid Biofarm), Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei
dup\ primul scaun diareic. Ulterior, se recomand\ o menajere sau a reziduurilor menajere. Întreba]i
doz\ de 1 mg clorhidrat de loperamid\ (5 ml solu]ie farmacistul cum s\ elimina]i medicamentele care nu
oral\ Loperamid Biofarm) dup\ fiecare scaun diareic, v\ mai sunt necesare. Aceste m\suri vor ajuta la
f\r\ a dep\[i doza zilnic\ total\ de 6 mg clorhidrat de protejarea mediului.
loperamid\ (30 ml solu]ie oral\ Loperamid Biofarm). 6. Informa]ii suplimentare
Diaree cronic\Ce con]ine Loperamid Biofarm
Adul]i Doza recomandat\ este de 2 mg clorhidrat de -Substan]a activ\ este clorhidratul de loperamid\, 1
loperamid\ (10 ml solu]ie oral\ Loperamid Biofarm) de mg în 5 ml solu]ie oral\.
1-3 ori pe zi.-Celelalte componente sunt: glicerol, acesulfam de
Copii cu vârsta peste 8 ani Doza recomandat\ este de potasiu, benzoat de sodiu, acid citric monohidrat,
1 mg clorhidrat de loperamid\ (5 ml solu]ie oral\ vanilin\, arom\ de caise, ap\ purificat\.
Loperamid Biofarm) de 1-2 ori pe zi.Cum arat\ Loperamid Biofarm [i con]inutul
ambalajului
Cât timp se administreaz\ Loperamid Biofarm? Durata Loperamid Biofarm se prezint\ sub form\ de lichid
tratamentului la adul]i este pân\ la dou\ zile. Durata limpede, incolor, cu gust dulce, am\rui [i miros de
tratamentului la copii va fi stabilit\ de c\tre medic.caise. Cutie cu un flacon din sticl\ brun\ a 100 ml
Dac\ utiliza]i mai mult decât trebuie din Loperamid solu]ie oral\ [i o m\sur\ dozatoare prev\zut\ cu
Biofarm grada]ii de la 2,5 la 20 ml.
Simptome: deprimarea sistemului nervos central cu
diminuarea vigilen]ei, somnolen]\, mioz\, hipertonie, De]in\torul autoriza]iei de punere pe pia]\ [i
deprimarea centrului respirator, incoordonare motorie, produc\torul:
ileus. Copiii sunt mai sensibili la efectele asupra S.C. Biofarm S.A.,
sistemului nervos central. Dac\ apar astfel de Str. Logof\tul T\utu, nr. 99, sector 3, Bucure[ti,
simptome, adresa]i-v\ imediat medicului România
dumneavoastr\ sau departamentului de primire
urgen]e din cadrul celui mai apropiat spital.Acest prospect a fost aprobat în septembrie 2007.
Tratament: antidotul este naloxona.

Produse similare

Cos de cumparaturi

Obiect sters Anuleaza

Wishlist -

Obiect sters Anuleaza