Procedura furnizare dispozitive medicale decontate prin CNAS

PROCEDURA IN VEDEREA OBTINERII DISPOZITIVELOR MEDICALE

In vederea obtinerii deciziei pentru procurarea unui dispozitiv medical decontat de catre CJAS:

1. Asiguratul sau unul dintre membrii familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), o persoană împuternicită legal în acest sens de către asigurat - prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului depune cererea de aprobare pentru un dispozitiv medical.

*Asiguratii CASMB pot depune si online cererea de pentru un dispozitiv medical accesand urmatorul link: https://www.casmb.ro/atl_uploads_pf_dispozitive.php.

Pentru mai multe informatii accesati link-ul acesta: http://cas.cnas.ro/casmb/page/dispozitive-medicale.html

2. Asiguratii pot opta si pentru livrarea deciziei de aprobare exclusiv in format electronic, asumata prin certificat calificat de semnatura electronica, pe e-mail.

3. Asiguratii pot prezenta furnizorului ales de dispozitive decizia de aprobare in forma fizica sau PDF.

Acte necesare:

 1. Prescripţia medicală pentru dispozitivul medical (in doua exemplare), de la medicul de specialitate aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate. Prescripţiile medicale îşi pierd valabilitatea dacă nu sunt depuse la casa de asigurări de sănătate în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii.

 2. Copie act notarial/act de reprezentare prin avocat, daca este cazul

 3. Cerere tip

 4. Actul de identitate (în copie), inclusiv ultima resedinta, unde este cazul (pentru copii in varsta de pana la 14 ani – copie certificat de nastere copil si copie act de identitate al unui parinte: pentru minorii intre 14-18 ani – copie act de identitate minor si copie act de identitate al unui parinte)

Pentru procurarea dispozitivului medical, asiguratul sau unul dintre membrii familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), o persoană împuternicită legal în acest sens de către asigurat - prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului se adresează, în perioada de valabilitate a deciziei, unuia dintre furnizorii din lista furnizorilor de dispozitive medicale evaluaţi, cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract, cu următoarele documente: decizia emisă de casa de asigurări de sănătate/transmitere fisiere PDF ce contine decizia, prescripţia medicală, cardul national de asigurari sociale de sanatate/actul de identitate.

Farmacia Tei elibereaza urmatoarele dispozitive medicale pacientilor asigurati la CAS Bucuresti , CAS Opsnaj sau CJAS Constanta:

 • Dispozitive de mers

 • Dispozitive pentru protezare stomii: sistem stomic pentru colostomie si urostomie

 • Dispozitive pentru incontinenta urinara

 • Orteze

 • Proteza externa de san

PUNCTE LUCRU LA CARE VA PUTETI PREZENTA IN VEDEREA DEPUNERII ACTELOR PENTRU OBTINEREA DECONTARII CNAS

 • Farmacia Tei - Barbu Vacarescu nr. 154-158, Sector 2

 • Farmacia Tei - Bd.Camil Ressu nr. 7, Sector 3

 • Farmacia Tei - Bd. Timisoara nr. 26 - Plaza Romania, Sector 6

 • Farmacia Tei - Str. Pucheni, nr. 42, Sector 5

 • Farmacia Tei - Centru Comercial Vivo Constanta

 • Farmacia Tei - Str. Biharia 67 - 77, Sector 1

Nota:

 1. Pentru protezare vizuala (implant lentila intraoculara) recomandarea e insotita de biometrie.

 2. Pentru protezare auditiva recomandarea este insotita de audiograma tonala si vocala.

 3. Prescriptiile medicale pentru echipamente pentru oxigenoterapie (concentrator de oxigen) trebuie sa fie insotite de documente din care sa rezulte indeplinirea conditiilor pentru recomandarea acestor dispozitive medicale, conditii prevazute la punctul 9 din Anexa 38.

 4. Pentru pacientii cu diagnostic de BPOC, recomandarea va fi insotita de spirograma si copie a certificatului de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat (unde este cazul).

Vezi Politica de confidentialitate date personale