Procedura furnizare dispozitive medicale decontate prin CNAS

PROCEDURA IN VEDEREA OBTINERII DISPOZITIVELOR MEDICALE

In vederea obtinerii deciziei pentru procurarea unui dispozitiv medical decontat de catre CAS, asiguratul, unul din membrii de familie (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), o persoană împuternicită legal în acest sens de acesta - prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului depune la casa de asigurări de sănătate în evidenţele căreia se află asiguratul beneficiar al dispozitivului urmatoarele:

 1. Pentru protezare vizuala (implant lentila intraoculara) recomandarea e insotita de biometrie
 2. Prescripţia medicală pentru dispozitivul medical (in doua exemplare), de la medicul de specialitate aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate. Prescripţiile medicale îşi pierd valabilitatea dacă nu sunt depuse la casa de asigurări de sănătate în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii.
 3. Copie act notarial/act de reprezentare prin avocat, daca este cazul
 4. Cerere tip
 5. Actul de identitate (în copie), inclusiv ultima resedinta, unde este cazul (pentru copii in varsta de pana la 14 ani – copie certificat de nastere copil si copie act de identitate al unui parinte: pentru minorii intre 14-18 ani – copie act de identitate minor si copie act de identitate al unui parinte)
 6. Pentru protezare auditiva recomandarea este insotita de audiograma tonala si vocala
 7. Prescriptiile medicale pentru echipamente pentru oxigenoterapie (concentrator de oxigen) trebuie sa fie insotite de documente din care sa rezulte indeplinirea conditiilor pentru recomandarea acestor dispozitive medicale, conditii prevazute la punctul 9 din Anexa 38 la Ordinul nr. 196/139/2017.
 8. Pentru pacientii cu diagnostic de BPOC, recomandarea va fi insotita de spirograma si copie a certificatului de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat (unde este cazul).

Casa de asigurări de sănătate, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, este obligată să ia o hotărâre privind acceptarea sau respingerea cererii. În cazul acceptării, cererile sunt supuse aprobării şi, respectiv, emiterii unei decizii de aprobare pentru procurarea/închirierea dispozitivului medical în limita fondului aprobat cu această destinaţie. Decizia se ridica de la casa de asigurari de sanatate sau se expediaza prin posta in maxim 2 zile de la emitere in cazul in care asiguratul solicita prin cerere. In situatia in care cererile pentru dispozitivele medicale conduc la depasirea fondului lunar aprobat se intocmesc liste de prioritate pentru asigurati pe categorii de dispozitive medicale. In acest caz decizia se emite in momentul in care fondul aprobat cu aceasta destinatie permite decontarea dispozitivului medical, in ordinea listei de prioritate, beneficiarul fiind contactat telefonic in vederea ridicarii deciziei sau va fi expediata prin posta.

Pentru procurarea dispozitivului medical, asiguratul sau unul dintre membrii familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), o persoană împuternicită legal în acest sens de către asigurat - prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului se adresează, în perioada de valabilitate a deciziei, unuia dintre furnizorii din lista furnizorilor de dispozitive medicale evaluaţi, cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract, cu următoarele documente: decizia emisă de casa de asigurări de sănătate, prescripţia medicală, cardul national de asigurari sociale de sanatate/actul de identitate.

Lista dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu este prevazuta in anexa nr. 38 la Ordinul nr. 196/139/2017:

 • Dispozitive de mers
 • Echipamente pentru oxigenoterapie si ventilatie noninvaziva
 • Incaltaminte ortopedica
 • Proteze pentru member
 • Dispozitive pentru protezare stomii: sistem stomic pentru colostomie si urostomie
 • Dispozitive de protezare in domeniul ORL: proteza auditiva, proteza fonatorie, proteza traheala
 • Dispozitive pentru incontinenta urinara
 • Orteze
 • Dispozitive pentru deficiente vizuale: lentile intraoculare
 • Dispozitive pentru terapia cu aerosoli
 • Proteza externa de san.

FISIERE ATASATE

Descarca Model cerere Dispozitive Medicale
Descarca Model prescriptie medicala DISPOZITIVE MEDICALE 1.04.2018

PUNCTE LUCRU LA CARE VA PUTETI PREZENTA IN VEDEREA DEPUNERII ACTELOR PENTRU OBTINEREA DECONTARII CNAS

 • Farmacia Tei - Barbu Vacarescu nr. 154-158, Sector 2
 • Farmacia Tei - bd.Camil Ressu nr. 7, Sector 3
 • Farmacia Tei - bd. Timisoara nr. 26 - Plaza Romania, Sector 6
 • Farmacia Tei - Str. Pucheni, nr. 42, Sector 5
 • Farmacia Tei - Centru Comercial Vivo Constanta

Acest site folosește cookies pentru a furniza servicii și funcționalități personalizate. Prin vizitarea site-ului nostru, îți dai acordul pentru descărcarea acestor cookies.Am inteles

Poți afla mai multe despre cookies și poți schimba setările lor aici.