Acest site folosește cookies pentru a furniza servicii și funcționalități personalizate. Prin vizitarea site-ului nostru, îți dai acordul pentru descărcarea acestor cookies.Am inteles

Poți afla mai multe despre cookies și poți schimba setările lor aici.
RX
product-image

Neurossen 300 mg, 30 comprimate filmate, AAA Pharma

Cod bare: 4250677500150
Data expirarii: 31-03-2025
Document:
Medicamentele eliberate pe baza de reteta nu se pot comanda online. Acest medicament este pe stoc si se poate cumpara de la farmaciile noastre. Vezi disponibilitatea pe locatii.
82,48 RON
Disponibilitate in locatii:
  • Barbu Vacarescu : Disponibil
  • Rahova : Disponibil
  • Vivo Constanta : Disponibil
  • Dristor : Disponibil
  • Plaza Romania : Stoc critic

Neurossen 300 mg, 30 comprimate filmate, AAA Pharma [4030674015587]

Substanţa activă este benfotiamina. Un comprimat filmat conține 300 mg benfotiamină.

Prezentare:
30 comprimate filmate


Data ultimei actualizari: 07-12-2021

Neurossen 300 mg, 30 comprimate filmate, AAA Pharma [4030674015587]

1
AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 12208/2019/01-02-03-04 Anexa2
Rezumatul caracteristicilor produsului
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI
1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI
Neurossen 300 mg comprimate filmate
2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ
Un comprimat filmat conține 300 mg benfotiamină.
Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICĂ
Comprimat filmat
Comprimate filmate ovale, de culoare albă, cu linie mediană pe o față, cu dimensiuni 18,5 x 6,5 mm.
4. DATE CLINICE
4.1 Indicaţii terapeutice
Prevenirea şi tratamentul deficitului clinic de vitamina B1, care nu se poate remite prin măsuri dietetice.
Deficitul de vitamina B1 diagnosticat clinic poate apărea în:
- subnutriţie şi malnutriţie (de exemplu boala beri-beri)
- nutriţie parenterală pe perioadă lungă
- dietă cu valoare nutritivă nulă
- hemodializă
- malabsorbţie
- alcoolism cronic (cardiomiopatie toxică alcoolică, encefalopatie Wernicke, sindrom Korsakov)
- condiții speciale ale organismului (de exemplu în timpul sarcinii şi alăptării).
Tratamentul neuropatiilor şi a tulburărilor cardiovasculare care sunt induse de carenţa de B1.
4.2 Doze şi mod de administrare
Doze
Dacă nu există o altă recomandare, doza uzuală este de 1 comprimat filmat odată pe zi.
Mod de administrare
Comprimatul filmat trebuie înghiţit întreg cu puţin lichid.
Durata tratamentului
Durata administrării este determinată de răspunsul terapeutic.
2
În tratamentul neuropatiilor, Neurossen este administrat iniţial pe o perioadă de cel puţin 3 săptămâni. După
aceea, continuarea tratamentului este determinată de răspunsul terapeutic. În cazul lipsei sau insuficienţei
reacţiei terapeutice după 4 săptămâni de administrare, terapia va trebui reconsiderată.
4.3 Contraindicaţii
-Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii medicamentului enumeraţi la pct.
6.1.
4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare
La pacienţii cu psoriazis, utilizarea acestui medicament trebuie să fie bine justificată, deoarece benfotiamina
poate agrava leziunile cutanate.
4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune
Tiamina este dezactivată de 5-fluoruracil deoarece 5-fluoruracil inhibă competitiv fosforilarea tiaminei la
pirofosfat de tiamină.
4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea
În timpul sarcinii şi alăptării doza zilnică recomandată pentru vitamina B1 este de 1,4 - 1,6 mg. În timpul
sarcinii şi alăptării, această doză poate fi depăşită numai dacă pacienta a dovedit carenţă de vitamina B1,
deoarece până în prezent siguranţa administrării unei doze zilnice mai mari decât cea recomandată nu a fost
documentată.
Vitamina B1 se excretă în laptele matern.
4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje
Neurossen nu afectează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.
4.8 Reacţii adverse
Foarte frecvente (≥1/10)
Frecvente (≥1/100 şi <1/10)
Mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100)
Rare (≥1/10000 şi <1/1000)
Foarte rare (<1/10000)
Cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile)
Tulburări ale sistemului imunitar:
Foarte rare: reacţii de hipersensibilitate (urticaria, exantem)
Tulburări gastrointestinale:
Foarte rare: în studiile clinice cu benfotiamină, tulburări gastrointestinale precum greaţă şi alte afecţiuni
gastrointestinale au fost documentate în cazuri singulare. Totuşi, frecvenţa nu a diferit semnificativ faţă de
grupurile tratate cu placebo. O relaţie cauzală cu benfotiamina nu este încă foarte clar stabilită şi ea poate fi
dependentă de doză.
Raportarea reacţiilor adverse suspectate
Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru
permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul
sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de
raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a
Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro.
3
4.9 Supradozaj
Cu administrarea orală actuală şi datorită domeniului terapeutic larg nu a fost raportat niciun caz de
supradozaj până în prezent.
5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE
5.1 Proprietăţi farmacodinamice
Grupa farmacoterapeutică:vitamina B1 şi combinaţii cu vitamina B6 și B12, codul ATC: A11DA03.
Benfotiamina reprezintă o formă mai activă a vitaminei B1. Faţă de aceasta se caracterizează printr-un număr
de avantaje.
Benfotiamina se absoarbe de 3-5 ori mai rapid decât dozele echivalente de clorhidrat de tiamină. Procentul
de benfotiamină absorbit creşte proporţional cu doza administrată. Studiile recente au arătat că clorhidratul
de tiamină se poate absorbi într-o cantitate de maximum 10 mg.
După administrarea de benfotiamină, rata de metabolizare la co-carboxilaza activă este de 2-5 ori mai mare
decât cea obţinută după administrarea unei doze egale de vitamină B1.
Benfotiamina este mult mai rezistentă la acţiunea tiaminazei.
Nici chiar după administrarea unor doze foarte mari de benfotiamină, nu au fost observate reacţii
anafilactice.
În timp ce clorhidratul de tiamină inhibă peristaltismul intestinal, benfotiamina are un uşor efect stimulator
asupra musculaturii netede.
Benfotiamina este inodoră şi fără gust. După administrarea de benfotiamină, nu apare modificarea mirosului
pielii care apare după administrarea de vitamină B1.
Deficitul de vitamina B1 poate determina polineuropatie.
5.2 Proprietăţi farmacocinetice
După administrarea orală de benfotiamină, în intestin are loc o defosforilare indusă de fosfataze, rezultând S
– benzoiltiamina (SBT). Această substanţă este liposolubilă, având o permeabilitate crescută. S –
benzoiltiamina este absorbită sub formă de tiamină. Această formă este mai bine absorbită decât derivaţii
hidrosolubili de tiamină şi trece din circulaţie în celule unde se formează tiamina, printr-un proces de
debenzoilare, aceasta metabolizându-se la co-carboxilază sub acţiunea tiaminkinazei. Aproximativ 1 mg
tiamină este degradat zilnic în organism, iar excesul de tiamină este eliminat pe cale urinară.
Co-carboxilaza este, printre altele o co-enzimă a piruvatdehidrogenazei care joacă un rol important in
procesele de glicoliză oxidativă. Deoarece furnizarea de energie către neuroni este produsă, în principal, prin
glicoliza oxidativă, furnizarea unor cantităţi suficiente de tiamină este esenţială pentru buna funcţionare a
sistemului nervos. În cazul în care glicemia este crescută, creşte şi necesarul de tiamină. În cazul
administrării benfotiaminei, se ating concentraţii intracelulare ale tiaminei şi coenzimelor sale active mai
mari decât cele obţinute după administrarea orală a derivaţilor hidrosolubili de tiamină.
Concentraţiile plasmatice mici de co-carboxilază determină acumularea în sânge şi ţesuturi a produşilor
intermediari cum sunt piruvatul, lactatul şi cetoglutaratul. Ţesutul muscular, sistemul nervos central şi
miocardul sunt deosebit de sensibile la acţiunea acestor substanţe. Benfotiamina inhibă acumularea acestor
substanţe toxice. Chiar după administrarea orală a unei singure doze de benfotiamină, se obţine efect
analgezic.
Determinarea concentraţiei plasmatice a vitaminei B1 se realizează prin testarea activităţii enzimatice
dependente de TPP la nivel eritrocitar (de exemplu, transcetolaza) şi stabilirea reactivităţii acestora.
Concentraţiile plasmatice ale vitaminei B1 sunt de aproximativ 2 – 4 μg vitamina B1/100 ml.
5.3 Date preclinice de siguranţă
a) Toxicitate acută, subcronică şi cronică:
4
Doze foarte ridicate de vitamina B1 produc bradicardii la modelul animal. În plus, pot să apară simptome
de blocaj la nivelul ganglionilor vegetativi şi plăcilor terminale ale fibrei musculare.
În studiile efectuate pe animale privind toxicitatea cronică, nu s-au semnalat modificări organopatologice
la doze de benfotiamină de 100 mg/kg.
b) Potenţial mutagen şi tumorigen
În condiţiile utilizării clinice, nu se anticipează efecte mutagene sau tumorigene ale vitaminei B1.
Nu sunt disponibile studii pe termen lung efectuate pe animale privind potenţialul tumorigen al vitaminei
B1.
c) Toxicitatea asupra funcţiei de reproducere
Vitamina B
1 este transportată activ în fetus. Concentraţiile în fetus şi în nou-născut sunt mai mari decât
concentraţiile de vitamina B1 maternale.
Doze ridicate de vitamina B1 nu au fost studiate în mod suficient în experimentele animale.
6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE
6.1 Lista excipienţilor
Nucleu:
Celuloză microcristalină
Talc
Povidonă (K30)
Dioxid de siliciu coloidal anhidru
Croscarmeloză sodică
Grăsime solidă
Film:
Hipromeloză HPMC 2910
Dioxid de titan (E 171)
Talc
Macrogol 3350
Zaharină sodică
6.2 Incompatibilităţi
Nu este cazul.
6.3 Perioada de valabilitate
4 ani
6.4 Precauţii speciale pentru păstrare
Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.
6.5 Natura şi conţinutul ambalajului
Cutie cu un blister din PVC-PVDC/Al a câte 10 comprimate filmate
Cutie cu 3 blistere din PVC-PVDC/Al a câte 10 comprimate filmate
Cutie cu 6 blistere din PVC-PVDC/Al a câte 10 comprimate filmate
Cutie cu 10 blistere din PVC-PVDC/Al a câte 10 comprimate filmate
6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare
5
Fără cerinţe speciale.
7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ
AAA-Pharma GmbH
Calwer Str. 7, 71034 Böblingen
Germania
8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ
12208/2019/01-02-03-04
9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI
Data ultimei reînnoiri a autorizației: Iulie 2019
10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI
Iulie 2019

Produse similare

Cos de cumparaturi

Obiect sters Anuleaza

Favorite

Obiect sters Anuleaza