Acest site folosește cookies pentru a furniza servicii și funcționalități personalizate. Prin vizitarea site-ului nostru, îți dai acordul pentru descărcarea acestor cookies.Am inteles

Poți afla mai multe despre cookies și poți schimba setările lor aici.

Caffetin, 12 comprimate, Alkaloid

cefalee, migrena, durere dentara, durere menstruala, durere postoperatorie, mialgie si artralgie

Brand: ALKALOID
Cod bare: 5310001206741
Data expirarii: 30-06-2024
Document:
Optiuni Livrare
Ridicare de la ghiseu
Pret: de la 0,50 RON
Livrare la usa
Livrare doar in Bucuresti
Pret: de la 17,85 RON
9,00 RON
> 10 în stoc, acum 8 ore
Disponibilitate in locatii:
  • Dristor : Disponibil
  • Rahova : Disponibil
  • Barbu Vacarescu : Disponibil
  • Vivo Constanta : Disponibil
  • Plaza Romania : Disponibil
Pretul afisat este valabil doar pentru comenzile online, pretul din fiecare punct de lucru putand varia.

Caffetin, 12 comprimate, Alkaloid [5310001204181]

Citiţi cu atenţie şi în întregime prospectul înainte de a începe să utilizaţi acest medicament, deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.
Utilizaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Indicatii:
Tratamentul durerii de intensitate slaba, moderata: cefalee, migrena, durere dentara, durere menstruala, durere postoperatorie, mialgie si artralgie.

Contraindicatii:
Hipersensibilitate la propifenazona, paracetamol, cafeina si codeina, insuficienta hepatocelulara, hepatita virala, insuficienta renala severa,insuficienta respiratorie, agranulocitoza, alcolism, copii cu varsta sub 12 ani, sarcina si alaptare.

Compozitie:
Un comprimat contine: paracetamol 250 mg, propifenazona 210 mg, cafeina 50 mg, fosfat de codeina 10 mg si excipienti.

Mod de administrare:
Adulti - doza uzuala este de 1-2 comprimate la nevoie, nedepasindu-se 3 prize pe zi (maximum 6 comprimate).
Adolescentii cu varste intre 12 si 18 ani - un comprimat la nevoie de maxim 3 ori pe zi.
Acest medicament nu trebuie administrat mai mult de 3 zile.
Caffetin nu trebuie administrat copiilor cu varsta sub 12 ani, din cauza riscului de aparitie a problemelor severe cu respiratia.

Prezentare:
12 comprimate


Data ultimei actualizari: 22-01-2022

Caffetin, 12 comprimate, Alkaloid [5310001204181]

1
AUTORIZAŢIEDEPUNEREPEPIAŢĂNR.12726/2019/01‐02
Anexa2
Rezumatulcaracteristicilorprodusului
REZUMATULCARACTERISTICILORPRODUSULUI
1.DENUMIREACOMERCIALĂAMEDICAMENTULUI
Caffetincomprimate
2.COMPOZIŢIACALITATIVĂŞICANTITATIVĂ
Uncomprimatconţineparacetamol250mg,propifenazonă210mg,cafeină50mgşifosfatdecodeină
sesquihidrat10mg.
Pentrulistatuturorexcipienţilor,vezipct.6.1.
3.FORMAFARMACEUTICĂ
Comprimaterotunde,plate,deculoarealbă,marcatepeofaţăcu"Alkaloid"şicu"Caffetin"pecealaltă
faţă.
4.DATECLINICE
4.1Indicaţiiterapeutice
Tratamentulsimptomaticaldureriideintensitateslabă‐moderată:cefalee,migrenă,dureredentară,
dureremenstruală,durerepostoperatorieşiposttraumatică,mialgieşiartralgie.
Codeinaesteindicatălapacienţicuvârstapeste12anipentrutratamentuldureriloracutemoderate,
carenusuntconsiderateafiamelioratedealteanalgezice,cumsuntparacetamolulsauibuprofenul󰇛în
monoterapie󰇜.
4.2Dozeşi
moddeadministrare
Adulţi:
dozauzualăestede1‐2comprimate
Caffetin
lanevoie;dacăestenecesaradministrarease
poaterepeta,nedepăşind3prizepezi󰇛maximum6comprimate
Caffetin;
dozazilnicămaximăde
codeinănutrebuiesădepăşească240mg
󰇜.
Duratatratamentuluitrebuielimitatăla3zile,iardacănuseobţineameliorareaeficientăadurerii,
pacienţii/persoanelecareîiîngrijesctrebuiesfătuiţisăseadresezeunuimedic.
Copiişiadolescenti:
Adolescenţicuvârstacuprinsăîntre12anişi18ani:
dozauzualăestede1comprimat
Caffetin
la
nevoie;dacăestenecesaradministrareasepoaterepeta,nedepăşind3prizepezi󰇛maximum3
comprimate
Caffetin󰇜.
2
Copiicuvârstasub12ani:
Codeinanutrebuieutilizatălacopiicuvârstasub12ani,dincauzariscului
detoxicitatelaopioide,caurmareametabolizăriivariabileşiimprevizibileacodeineilamorfină󰇛vezi
pct.4.3şi4.4󰇜.
Moddeadministrare
Comprimateletrebuieadministratecuocantitatesuficientădelichid.
4.3Contraindicaţii
Caffetin
nutrebuieutilizatînurmătoarelecazuri:
‐hipersensibilitatelapropifenazonă,laaltepirazolonesaucompuşiînrudiţi󰇛fenazonă,
aminofenazonă,metamizol󰇜,paracetamol,cafeinaşicodeinăsaulaoricaredintrecelelalte
componentealemedicamentului;
‐insuficienţăhepatocelulară,hepatităvirală;
‐insuficienţărenalăseveră;
‐insuficienţărespiratorieindiferentdegrad󰇛datorităefectuluideprimantalcodeineiasupra
centruluirespirator󰇜;
‐deficitcongenitaldeglucozo‐6‐fosfatdehidrogenază;
‐agranulocitoză;
‐porfirieacutăintermitentă;
‐alcoolism;
‐copiicuvârstasub12ani;
‐latoţicopiiişiadolescenţii󰇛cuvârstacuprinsăîntre0‐18ani󰇜lacareseefectuează
tonsilectomieşi/sauadenoidectomiepentrutratamentulsindromuluideapneeobstructivăînsomn,
dincauzaunuirisccrescutdeapariţieaunorreacţiiadversegraveşicarepunviaţaînpericol󰇛vezipct.
4.4󰇜;
‐sarcină;
‐lafemeicarealăptează󰇛vezipct.4.6󰇜;
‐lapacienţicunoscuţicametabolizatoriultra‐rapiziCYP2D6.
4.4.Atenţionărişiprecauţiispecialepentruutilizare
Pacientultrebuieinformatcăanalgezicelenutrebuieutilizateînmodregulatoperioadăîndelungată
detimp,cuexcepţiacazurilorîncaremediculrecomandăaceasta.
Utilizareaîndelungatădeanalgezicecareconţinparacetamolîndozemari,carepotaveaefect
cumulativ,poatedeterminaapariţiaafectăriihepatice,nefropatieişiinsuficienţeirenaleireversibile.
Datorităconţinutuluiînpropifenazonă,existăriscdeneutropenieşiagranulocitoză.Încazulapariţiei
febrei,durerilorfaringiene,ulceraţiilorşiabceselorlanivelulcavităţiibucaleşiaabceselorperianale,
administrareamedicamentuluitrebuieîntreruptăimediatşiestenecesarconsultmedical.
Aufostraportateizolatcazuridecrizedeastmbronşicşideşocanafilacticlapacienţiipredispuşi,în
cazuladministrăriidemedicamentecareconţinpropifenazonăşiparacetamol.Serecomandă
prudenţăîncazulpacienţilorcuastmbronşic,rinităşiurticarie,maialeslaceicuhipersensibilitatela
alteantiinflamatoarenesteroidiene.
Înurmătoarelecazurisuntnecesarescădereadozelorde
Caffeîin
şi/sauprelungireaintervalului
dintre
administrări:
‐afectareafuncţieihepatice;
‐afectareuşoară‐moderatăafuncţieirenale.
‐sindromGilbert;
‐tulburărialehematopoiezei.
3
MetabolismulCYP2D6
Codeinaestemetabolizatălamorfină,metabolitulsăuactiv,decătreenzimahepaticăCYP2D6.Dacă
pacientulprezintăundeficitenzimaticsaulipsacompletăaenzimei,nusevaobţineunefect
analgezicadecvat.Estimărileindicăfaptulcăpânăla7%dinpopulaţiacaucazianăpoateaveaacest
deficit.Dacăînsăpacientulesteunmetabolizatorrapidsauultra‐rapid,existăunrisccrescutde
apariţieareacţiiloradversealetoxicităţiilaopioide,chiarşipentrudozeleprescriseuzual.Aceşti
pacienţimetabolizeazărapidcodeinalamorfină,ceeacedeterminăconcentraţiiplasmaticede
morfinămaimaridecâtcelepreconizate.
Simptomelegeneralealetoxicităţiilaopioideincludconfuzie,somnolenţă,respiraţiesuperficială,
mioză,greaţă,vărsături,constipaţieşilipsapofteidemâncare.Încazurisevere,acesteapotinclude
simptomealedeprimăriicirculatoriişirespiratorii,carepotpuneviaţaînpericolşi,foarterar,potfi
letale.
Estimărileprevalenţeimetabolizatorilorultra‐rapiziîndiferitelepopulaţiisuntrezumatemaijos:
PopulaţiaPrevalenţa%
Afro‐etiopiană29%
Afro‐americană3,4%pânăla6,5%
Asiatică1,2%pânăla2%
Caucaziană3,6%pânăla6,5%
Greacă6,0%
Ungară1,9%
Nord‐europeană1%pânăla2%
Copiişiadolescenţi
Utilizarepost‐chirurgicalălacopii
Auexistatraportăriînpublicaţiidesprefaptulcăadministrareapost‐chirurgicalăacodeineilacopii,
dupătonsilectomieşi/sauadenoidectomieefectuatepentrutratamentulsindromuluideapnee
obstructivăînsomn,aprovocatevenimenteadverserare,darcareaupusviaţaînpericol,inclusiv
deces󰇛vezişipct.4.3󰇜.Toţicopiiiaufosttrataţicudozedecodeinăaflateînintervaluldedoze
adecvat;cutoateacestea,s‐aevidenţiatcăaceşticopiierau,fiemetabolizatoriultra‐rapizi,fie
metabolizatorirapizi,înceeacepriveştecapacitatealordeametabolizacodeinalamorfină.
Copiicufuncţiarespiratoriecompromisă
Utilizareacodeineinuesterecomandatălacopiicarepotaveafuncţiarespiratoriecompromisă,caîn
cazultulburărilorneuromusculare,afecţiunilorcardiacesaurespiratoriisevere,infecţiilortractului
respiratorsuperiorsaupulmonare,politraumatismelorsauprocedurilorchirurgicaleample.Aceşti
factoripotagravasimptomeletoxicităţiilamorfină.
Lapacienţiicuhipertensiuneintracraniană,codeinapoatecreşteacestefect.
Consumuldebăuturialcoolicenuesterecomandatîntimpultratamentuluicu
Caffetin.
4.5

Interacţiunicualtemedicamenteşialteformedeinteracţiune
Estecontraindicatăasociereamedicamentuluicuagonişti‐antagoniştimorfinici󰇛buprenorfină,
nalbufinăşipentazocină󰇜,datoritădiminuăriiefectuluianalgezicalcodeineiprinblocarea
competitivăareceptorilor.
Nuserecomandăadministrareaconcomitentăcualcooletilicşialtedeprimantealesistemuluinervos
central󰇛antitusivemorfinice,antidepresivesedative,antihistaminiceH1,cuefectsedativ,barbiturice,
4
anxiolitice,hipnotice,neuroleptice,clonidinăşisubstanţeînrudite󰇜,datorităcreşteriiefectului
deprimantcentral.
Asociereacuciprofloxacinăsaunorfloxacinăpoatedeterminacreştereaconcentraţiilordecafeina,cu
fenomenedeexcitaţienervoscentrală󰇛deexemplu,halucinaţii󰇜.
Nuserecomandăadministrareaconcomitentăcumedicamentecuefectstimulantnervoscentraişi
băuturicareconţincafeina.
Alcooluletilic,fenobarbitalul,fenitoina,carbamazepina,izonîazidaşirifampicinacresc
hepatotoxicitateaparacetamolului.
Utilizareaconcomitentăcuanticoagulanteorale󰇛deexemplu:acenocumarol,warfarină󰇜sau
antiinflamatoarenesteroidiene󰇛AINS󰇜poatedeterminareacţiiadversegastro‐intestinale.
Frecvenţadeproducereaneutropenieiestemaimareatuncicândparacetamolulesteutilizatîn
asocierecuzidovudina.Deaceea,medicamentulsevautilizaînasocierecuzidovudinanumaila
recomandareamedicul.
4.6Fertilitatea,sarcinaşialăptarea
Datoritălipseistudiiloradecvateşicontrolate,administrareamedicamentuluiestecontraindicatăîn
timpul
sarciniişialăptării.
Codeinanutrebuieutilizatăîntimpulalăptării󰇛vezipct.4.3󰇜.
Ladozeleterapeuticeobişnuite,codeinaşimetabolitulsăuactivpotfiprezenţiînlapteîndozefoarte
micişiestepuţinprobabilsăprovoaceefectenegativelasugarulalăptat.Cutoateacestea,dacă
pacientulesteunmetabolizatorultra‐rapidCYP2D6,concentraţiimaimarialemetabolituluiactiv,
morfina,potfiprezenteînlapteşi,încazurifoarterare,potdeterminasimptomedetoxicitatela
opioidelasugar,carepotfiletale.
4.7Efecteasupracapacităţiideaconducevehiculeşideafolosiutilaje
Caffetinestecontraindicatlapersoanelecareconducvehiculesaufolosescutilaje.
4.8Reacţiiadverse
Întimpultratamentuluipotsăaparăurmătoarelereacţiiadverse:
‐reacţiialergice󰇛prurit,erupţiicutanatetranzitorii,urticarie,edemangioneurotic,astm
bronşic,şocanafilactic󰇜şişocanafîlactoid,înspecialdatorităparacetamoluluişipropifenazonei;
‐disfuncţiihepatice,chiarinsuficienţăhepatică;
‐cazuriizolatedetrombocitopenie,leucopenie,neutropenie,pancitopenie,agranulocitoză,
asociateadministrăriipropifenazoneişiparacetamolului󰇛vezipct.4.4󰇜;
‐greaţă,vărsături,constipaţie;
‐bronhospasm,deprimarerespiratorie;
‐somnolenţăsauinsomnie,vertij;
‐tahicardie,palpitaţii.
Raportareareacţiiloradversesuspectate
Raportareareacţiiloradversesuspectatedupăautorizareamedicamentuluiesteimportantă.Acest
lucrupermitemonitorizareacontinuăaraportuluibeneficiu/riscalmedicamentului.Profesioniştiidin
5
domeniulsănătăţiisuntrugaţisăraportezeoricereacţieadversăsuspectatăprinintermediul
sistemuluinaţionalderaportare,alecăruidetaliisuntpublicatepeweb‐site‐ulAgenţieiNaţionalea
MedicamentuluişiaDispozitivelorMedicaledinRomâniahttp://www.anm.ro.
AgenţiaNaţionalăaMedicamentuluişiaDispozitivelorMedicaledinRomânia
Str.AviatorSănătescunr.48,sector1
București011478‐RO
Tel:40757117259
Fax:40213163497
e‐mail:adr@anm.ro.
4.9Supradozaj
Încazdesupradozajpotsăaparămanifestărispecificefiecăreisubstanţeactive,darmaiales
paracetamoluluişicodeinei.
Intoxicaţiaacutăcuparacetamolsemanifestăprinvărsături,hemoragiidigestive,leziuni
hepatice,necrozătubularărenală,edemcerebral,hiperglicemiesauhipoglicemie.Manifestările
intoxicaţieiaparobişnuitIa24‐48oredelaingestie,iarinsuficienţahepaticăesteevidentădupă2‐7
zile.Intoxicaţiaestemaiprobabilsăseproducăîncazulconsumuluiconcomitentdealcooletilic.
Estecaracteristicăocitolizăhepaticămasivă,cuvaloricrescutealetransaminazelor,icter,
encefalopatie,comă.
Serecomandăinternareaimediatăapacientului,efectuarealavajuluigastricşiadministrarea
intravenoasădeN‐acetilcisteină,dacăesteposibilînprimele8oredelaproducereasupradozajuiui.
Intoxicaţiaacutăcucodeinăsemanifestăprindeprimareacutăacentruluirespirator
󰇛cianoză,bradipnee󰇜,somnolenţă,erupţiicutanatetranzitorii,vărsături,prurit,ataxie,edem
pulmonar󰇛rar󰇜.
Serecomandăreanimarecardiorespiratorie,respiraţieasistatăşiadministraredenaloxonă,antidot
󰇛sub
supraveghere,pânăladispariţiamanifestărilor󰇜.
Intoxicaţiaacutăcucafeinapoateprovocastaredeexcitaţienervoscentrală,insomnieşipalpitaţii.
5.PROPRIETĂŢIFARMACOLOGICE
5.1Proprietăţifarmacodinamice
Grupafarmacoterapeutică:alteanalgeziceşiantipiretice,anilide,combinaţii,codulATC:N02BE51.
Caffetin
esteocombinaţieanalgezicăcareconţinecasubstanţeactive‐paracetamol,propifenazonă,
codeinăşicafeina.
Paracetamolulareproprietăţianalgeziceşiantipireticemoderate,fiindpracticlipsitdeefect
antiinflamator.
Areacţiuneslabădeinhibareaciclooxigenazei.
Propifenazonăesteunderivatdepirazolonăcuproprietăţianalgeziceşiantipiretice.
Codeinaesteunanalgezicslab,cuacţiunecentrală.Codeinaîşiexercităefectulprinintermediul
receptoriloropioiziμ,cutoatecăareafinitatescăzutăpentruaceştireceptori,iarefectulanalgezic
estedeterminatdeconversialamorfină.Codeina,înspecialînasocierecualteanalgezice,cumeste
paracetamolul,s‐aarătatcăesteeficaceîndurereanociceptivăacută.”Cafeinaesteunstimulant
psihomotorcuefectdeintensitatemoderată.Deasemenea,areefect
6
stimulantrespirator.Stimulareapsihomotoriesedatoreazăprobabilcreşteriiproceselorexcitatoriila
nivelulscoarţeicerebrale.
5.2Proprietăţifarmacocinetce
Paracetamol
Dupăadministrarepecaleoralăparacetamolulesteabsorbitrapid.Concentraţiileplasmaticemaxime
suntatinsedupă30‐60minute.Paracetamolulrealizeazăconcentraţiisimilareînsânge,plasmăşi
salivă.Concentraţiiledinlichidulcefalorahidianreprezintăjumătatedinceleplasmatice.
Volumulaparentdedistribuţiealparacetamoluluiestedeaproximativ0,95l/kg.Procentuldelegare
de
proteineleplasmaticeestede25%.Paracetamolultraverseazăbarierafeto‐placentarăşieste
excretatîn
laptelematern.
Semetabolizeazăaproapeîntotalitateînficat,înprincipalprinsulfo‐şiglucuronoconjugare.
Timpuldeînjumătăţireplasmaticăestedeaproximativ2ore.Seeliminăîndeosebipecalerenală.
Încazdeinsuficienţăhepaticăsaurenală,metabolizareaşieliminareaparacetamoluluipotfi
încetinite.
Propifenazonă
Propifenzonaareunprofilfarmacocinetîcsimilarcualparacetamolului,ceeacejustificăcombinaţia.
Dupăadministrarepecaleoralăesteabsorbitărapid.Concentraţiileplasmaticemaximesuntatinse
dupăaproximativ30minute.
Seleagăînproporţiemicădeproteineleplasmatice󰇛aproximativ10%󰇜.Propifenazonătraversează
barierafeto‐placentarăşiesteexcretatăînlaptelematern.
Estemetabolizatăînprincipallanivelhepatic.Principalulmetabolit,N‐demetil‐propifenazona,este
excretatînurină󰇛80%󰇜.Timpuldeînjumătăţireplasmaticăprineliminareestecuprinsîntre2,1şi2,4
ore.Încazulcombinaţieicuparacetamol,propifenazonădeterminăcreştereatimpuluide
înjumătăţireprineliminarealparacetamoluluicu40%.
Codeină
Dupăadministrareapecaleorală,codeinaesteabsorbităînproporţiemareşiatingeconcentraţiile
plasmaticemaximeîndecursde1‐2ore.Codeinaestemetabolizatălanivelhepaticşiseexcretăîn
specialpecalerenală󰇛90%󰇜.Timpuldeînjumătăţireplasmaticâestede2,5‐3,5ore.
Cafeină
Cafeinaesteabsorbitărapidşiaproapecompletînurmaadministrăriiorale,atingândconcentraţiile
plasmaticemaximeînaproximativ15‐45minute.
Volumulaparentdedistribuţiealcafeineiestede0,5l/kg.Cafeinatraverseazăbarierafeto‐
placentarăşiesteexcretatăînlaptelematern.
Principaliimetaboiiţiaicafeinei,excretaţiînurină,suntacidul1‐metiluric,1‐metilxantinaşi5‐
aceti1amino‐6‐amino‐3‐meti1uracilul.
Principalulmetabolit,excretatînfecale,esteacidul1,7‐dimetiluric.
Timpulmediudeînjumătăţireprineliminarealcafeineiestecuprinsîntre4şi6ore.Cafeinaşi
metaboliţiisăisuntexcretaţiînprincipalpecalerenală󰇛86%󰇜,maximum2%fiindsubformăde
cafeinanemodificată.
Cafeinacreşteabsorbţiacelorlaltesubstanţeactivedincombinaţie.
5.3Datepreclinicedesiguranţă
7
Administrareadelungăduratăacombinaţiiloranalgezicecareconţincafeinălaşobolanşicâinenu
determinatefectetoxice.Nus‐auobservatmodificărihematologiceşiurinare.Nuaufostefectuate
studiipetermenlungcucombinaţiianalgezicepentruevaluareapotenţialuluicarcinogen,mutagenşi
embriotoxic.
Paracetamol
Cutoatecăunelestudiilaanimalesugereazăfaptulcădozelemarideparacetamoladministratetimp
îndelungatpotaveaefectecarcinogene,dateleclinicenuconfirmăacestfapt.Paracetamolulnua
doveditpotenţialmutagenîntestulAmesşitestulpemicronucleideşoarece.
Studiiledetoxicitateefectuatelaanimaleauarătatcădozemarideparacetamolaudeterminatatrofie
testicularăşiinhibareaspermatogenezei.Laom,relevanţaclinicăaacestordatenuestecunoscută.
Propifenazonă
Studiiledetoxicitateefectuatelaanimalenuauevidenţiatefectetoxicesemnificative.Nus‐au
observatefecteteratogene,embriotoxiceşicarcinogene.
Codeină
Încadrulstudiilorefectuate,incluzândtestulpemicronucleişitestulpe
Salmonella,
codeinanua
doveditefectecarcinogeneşimutagene.
Studiileprivindefecteleasuprareproduceriiauarătatanomaliideosificare.
Codeinastrăbatebarierafeto‐placentară;caurmare,administrareaîntimpulsarciniilaompoate
determinadependenţăfetală,cusindromdeabstinenţălanou‐născut.
Cafeină
Dozelemaridecafeinaadministratelafemelelegestanteaudeterminatanomaliicongenitalelanivel
osos.
Cafeinastrăbatebarierafeto‐ptacentară;laom,consumulexcesivdecafeinaîntimpulsarciniicreşt
risculdeavort.
6.PROPRIETĂŢIFARMACEUTICE
6.1Listaexcipienţilor
Stearatdemagneziu,
Laurilsulfatdesodiu,
Amidonglicolatdesodiu,
Dioxiddesiliciucoloidaianhidru,
Povidonă,
Hidrogenofosfatdecalciudihidrat,
Celulozămicrocristalină,
Croscarmelozăsodică,
Behenatdeglicerol.
6.2Incompatibilităţi
Nuestecazul.
6.3Perioadadevalabilitate
8
3ani.
6.4Precauţiispecialepentrupăstrare
Asepăstralatemperaturisub25°C,înambalajulorigina.
6.5Naturaşiconţinutulambalajului
CutiecuofolietermosudatădinPE‐Ala10comprimate.
CutiecuofolietermosudatădinPE‐Ala12comprimate.
6.6Precauţiispecialepentrueliminareareziduurilor
Fărăcerinţespeciale.
Oricemedicamentneutilizatsaumaterialrezidualtrebuieeliminatînconformitatecureglementările
locale
7.DEŢINĂTORULAUTORIZAŢIEIDEPUNEREPEPIAŢĂ
ALKALOID‐INTd.o.o.
Šlandrovaulica4
1231Ljubljana‐Črnuče
Slovenia
8.NUMĂRUL󰇛ELE󰇜AUTORIZAŢIEIDEPUNEREPEPIAŢĂ
12726/2019/01‐02
9.DATAPRIMEIAUTORIZĂRISAUAREÎNNOIRIIAUTORIZAŢIEI
Autorizare‐August2006
Reînnoire‐Noiembrie2019
10.DATAREVIZUIRIITEXTULUI
Noiembrie2019

Produse similare

Cos de cumparaturi

Obiect sters Anuleaza

Favorite

Obiect sters Anuleaza