Acest site folosește cookies pentru a furniza servicii și funcționalități personalizate. Prin vizitarea site-ului nostru, îți dai acordul pentru descărcarea acestor cookies.Am inteles

Poți afla mai multe despre cookies și poți schimba setările lor aici.

Caffetin, 12 comprimate, Alkaloid

Brand: ALKALOID
Cod bare: 5310001206741
Data expirarii: 30-07-2023
Document:
Optiuni Livrare
Livrare la usa in Bucuresti si Constanta
Pret: de la 17.85 RON
Pret: de la 0.50 RON
9.50 RON
> 30 în stoc, acum 12 ore
Disponibilitate in locatii:
  • Rahova : Disponibil
  • Barbu Vacarescu : Disponibil
  • Dristor : Disponibil
  • Plaza Romania : Disponibil
  • Vivo Constanta : Disponibil
Pretul afisat este valabil doar pentru comenzile online, pretul din fiecare punct de lucru putand varia.

Caffetin, 12 comprimate, Alkaloid [5310001204181]

Indicatii:
Tratamentul durerii de intensitate slaba, moderata: cefalee, migrena, durere dentara, durere menstruala, durere postoperatorie, mialgie si artralgie.

Contraindicatii:
Hipersensibilitate la propifenazona, paracetamol, cafeina si codeina, insuficienta hepatocelulara, hepatita virala, insuficienta renala severa,insuficienta respiratorie, agranulocitoza, alcolism, copii cu varsta sub 12 ani, sarcina si alaptare.

Compozitie:
Un comprimat contine: paracetamol 250 mg, propifenazona 210 mg, cafeina 50 mg, fosfat de codeina 10 mg si excipienti.

Mod de administrare:
Adulti - doza uzuala este de 1-2 comprimate la nevoie, nedepasindu-se 3 prize pe zi (maximum 6 comprimate).
Adolescentii cu varste intre 12 si 18 ani - un comprimat la nevoie de maxim 3 ori pe zi.
Acest medicament nu trebuie administrat mai mult de 3 zile.
Caffetin nu trebuie administrat copiilor cu varsta sub 12 ani, din cauza riscului de aparitie a problemelor severe cu respiratia.

Prezentare:
12 comprimateCaffetin, 12 comprimate, Alkaloid [5310001204181]

1
AUTORIZAŢIEDEPUNEREPEPIAŢĂNR.12726/2019/01‐02
Anexa2
Rezumatulcaracteristicilorprodusului
REZUMATULCARACTERISTICILORPRODUSULUI
1.DENUMIREACOMERCIALĂAMEDICAMENTULUI
Caffetincomprimate
2.COMPOZIŢIACALITATIVĂŞICANTITATIVĂ
Uncomprimatconţineparacetamol250mg,propifenazonă210mg,cafeină50mgşifosfatdecodeină
sesquihidrat10mg.
Pentrulistatuturorexcipienţilor,vezipct.6.1.
3.FORMAFARMACEUTICĂ
Comprimaterotunde,plate,deculoarealbă,marcatepeofaţăcu"Alkaloid"şicu"Caffetin"pecealaltă
faţă.
4.DATECLINICE
4.1Indicaţiiterapeutice
Tratamentulsimptomaticaldureriideintensitateslabă‐moderată:cefalee,migrenă,dureredentară,
dureremenstruală,durerepostoperatorieşiposttraumatică,mialgieşiartralgie.
Codeinaesteindicatălapacienţicuvârstapeste12anipentrutratamentuldureriloracutemoderate,
carenusuntconsiderateafiamelioratedealteanalgezice,cumsuntparacetamolulsauibuprofenul󰇛în
monoterapie󰇜.
4.2Dozeşi
moddeadministrare
Adulţi:
dozauzualăestede1‐2comprimate
Caffetin
lanevoie;dacăestenecesaradministrarease
poaterepeta,nedepăşind3prizepezi󰇛maximum6comprimate
Caffetin;
dozazilnicămaximăde
codeinănutrebuiesădepăşească240mg
󰇜.
Duratatratamentuluitrebuielimitatăla3zile,iardacănuseobţineameliorareaeficientăadurerii,
pacienţii/persoanelecareîiîngrijesctrebuiesfătuiţisăseadresezeunuimedic.
Copiişiadolescenti:
Adolescenţicuvârstacuprinsăîntre12anişi18ani:
dozauzualăestede1comprimat
Caffetin
la
nevoie;dacăestenecesaradministrareasepoaterepeta,nedepăşind3prizepezi󰇛maximum3
comprimate
Caffetin󰇜.
2
Copiicuvârstasub12ani:
Codeinanutrebuieutilizatălacopiicuvârstasub12ani,dincauzariscului
detoxicitatelaopioide,caurmareametabolizăriivariabileşiimprevizibileacodeineilamorfină󰇛vezi
pct.4.3şi4.4󰇜.
Moddeadministrare
Comprimateletrebuieadministratecuocantitatesuficientădelichid.
4.3Contraindicaţii
Caffetin
nutrebuieutilizatînurmătoarelecazuri:
‐hipersensibilitatelapropifenazonă,laaltepirazolonesaucompuşiînrudiţi󰇛fenazonă,
aminofenazonă,metamizol󰇜,paracetamol,cafeinaşicodeinăsaulaoricaredintrecelelalte
componentealemedicamentului;
‐insuficienţăhepatocelulară,hepatităvirală;
‐insuficienţărenalăseveră;
‐insuficienţărespiratorieindiferentdegrad󰇛datorităefectuluideprimantalcodeineiasupra
centruluirespirator󰇜;
‐deficitcongenitaldeglucozo‐6‐fosfatdehidrogenază;
‐agranulocitoză;
‐porfirieacutăintermitentă;
‐alcoolism;
‐copiicuvârstasub12ani;
‐latoţicopiiişiadolescenţii󰇛cuvârstacuprinsăîntre0‐18ani󰇜lacareseefectuează
tonsilectomieşi/sauadenoidectomiepentrutratamentulsindromuluideapneeobstructivăînsomn,
dincauzaunuirisccrescutdeapariţieaunorreacţiiadversegraveşicarepunviaţaînpericol󰇛vezipct.
4.4󰇜;
‐sarcină;
‐lafemeicarealăptează󰇛vezipct.4.6󰇜;
‐lapacienţicunoscuţicametabolizatoriultra‐rapiziCYP2D6.
4.4.Atenţionărişiprecauţiispecialepentruutilizare
Pacientultrebuieinformatcăanalgezicelenutrebuieutilizateînmodregulatoperioadăîndelungată
detimp,cuexcepţiacazurilorîncaremediculrecomandăaceasta.
Utilizareaîndelungatădeanalgezicecareconţinparacetamolîndozemari,carepotaveaefect
cumulativ,poatedeterminaapariţiaafectăriihepatice,nefropatieişiinsuficienţeirenaleireversibile.
Datorităconţinutuluiînpropifenazonă,existăriscdeneutropenieşiagranulocitoză.Încazulapariţiei
febrei,durerilorfaringiene,ulceraţiilorşiabceselorlanivelulcavităţiibucaleşiaabceselorperianale,
administrareamedicamentuluitrebuieîntreruptăimediatşiestenecesarconsultmedical.
Aufostraportateizolatcazuridecrizedeastmbronşicşideşocanafilacticlapacienţiipredispuşi,în
cazuladministrăriidemedicamentecareconţinpropifenazonăşiparacetamol.Serecomandă
prudenţăîncazulpacienţilorcuastmbronşic,rinităşiurticarie,maialeslaceicuhipersensibilitatela
alteantiinflamatoarenesteroidiene.
Înurmătoarelecazurisuntnecesarescădereadozelorde
Caffeîin
şi/sauprelungireaintervalului
dintre
administrări:
‐afectareafuncţieihepatice;
‐afectareuşoară‐moderatăafuncţieirenale.
‐sindromGilbert;
‐tulburărialehematopoiezei.
3
MetabolismulCYP2D6
Codeinaestemetabolizatălamorfină,metabolitulsăuactiv,decătreenzimahepaticăCYP2D6.Dacă
pacientulprezintăundeficitenzimaticsaulipsacompletăaenzimei,nusevaobţineunefect
analgezicadecvat.Estimărileindicăfaptulcăpânăla7%dinpopulaţiacaucazianăpoateaveaacest
deficit.Dacăînsăpacientulesteunmetabolizatorrapidsauultra‐rapid,existăunrisccrescutde
apariţieareacţiiloradversealetoxicităţiilaopioide,chiarşipentrudozeleprescriseuzual.Aceşti
pacienţimetabolizeazărapidcodeinalamorfină,ceeacedeterminăconcentraţiiplasmaticede
morfinămaimaridecâtcelepreconizate.
Simptomelegeneralealetoxicităţiilaopioideincludconfuzie,somnolenţă,respiraţiesuperficială,
mioză,greaţă,vărsături,constipaţieşilipsapofteidemâncare.Încazurisevere,acesteapotinclude
simptomealedeprimăriicirculatoriişirespiratorii,carepotpuneviaţaînpericolşi,foarterar,potfi
letale.
Estimărileprevalenţeimetabolizatorilorultra‐rapiziîndiferitelepopulaţiisuntrezumatemaijos:
PopulaţiaPrevalenţa%
Afro‐etiopiană29%
Afro‐americană3,4%pânăla6,5%
Asiatică1,2%pânăla2%
Caucaziană3,6%pânăla6,5%
Greacă6,0%
Ungară1,9%
Nord‐europeană1%pânăla2%
Copiişiadolescenţi
Utilizarepost‐chirurgicalălacopii
Auexistatraportăriînpublicaţiidesprefaptulcăadministrareapost‐chirurgicalăacodeineilacopii,
dupătonsilectomieşi/sauadenoidectomieefectuatepentrutratamentulsindromuluideapnee
obstructivăînsomn,aprovocatevenimenteadverserare,darcareaupusviaţaînpericol,inclusiv
deces󰇛vezişipct.4.3󰇜.Toţicopiiiaufosttrataţicudozedecodeinăaflateînintervaluldedoze
adecvat;cutoateacestea,s‐aevidenţiatcăaceşticopiierau,fiemetabolizatoriultra‐rapizi,fie
metabolizatorirapizi,înceeacepriveştecapacitatealordeametabolizacodeinalamorfină.
Copiicufuncţiarespiratoriecompromisă
Utilizareacodeineinuesterecomandatălacopiicarepotaveafuncţiarespiratoriecompromisă,caîn
cazultulburărilorneuromusculare,afecţiunilorcardiacesaurespiratoriisevere,infecţiilortractului
respiratorsuperiorsaupulmonare,politraumatismelorsauprocedurilorchirurgicaleample.Aceşti
factoripotagravasimptomeletoxicităţiilamorfină.
Lapacienţiicuhipertensiuneintracraniană,codeinapoatecreşteacestefect.
Consumuldebăuturialcoolicenuesterecomandatîntimpultratamentuluicu
Caffetin.
4.5

Interacţiunicualtemedicamenteşialteformedeinteracţiune
Estecontraindicatăasociereamedicamentuluicuagonişti‐antagoniştimorfinici󰇛buprenorfină,
nalbufinăşipentazocină󰇜,datoritădiminuăriiefectuluianalgezicalcodeineiprinblocarea
competitivăareceptorilor.
Nuserecomandăadministrareaconcomitentăcualcooletilicşialtedeprimantealesistemuluinervos
central󰇛antitusivemorfinice,antidepresivesedative,antihistaminiceH1,cuefectsedativ,barbiturice,
4
anxiolitice,hipnotice,neuroleptice,clonidinăşisubstanţeînrudite󰇜,datorităcreşteriiefectului
deprimantcentral.
Asociereacuciprofloxacinăsaunorfloxacinăpoatedeterminacreştereaconcentraţiilordecafeina,cu
fenomenedeexcitaţienervoscentrală󰇛deexemplu,halucinaţii󰇜.
Nuserecomandăadministrareaconcomitentăcumedicamentecuefectstimulantnervoscentraişi
băuturicareconţincafeina.
Alcooluletilic,fenobarbitalul,fenitoina,carbamazepina,izonîazidaşirifampicinacresc
hepatotoxicitateaparacetamolului.
Utilizareaconcomitentăcuanticoagulanteorale󰇛deexemplu:acenocumarol,warfarină󰇜sau
antiinflamatoarenesteroidiene󰇛AINS󰇜poatedeterminareacţiiadversegastro‐intestinale.
Frecvenţadeproducereaneutropenieiestemaimareatuncicândparacetamolulesteutilizatîn
asocierecuzidovudina.Deaceea,medicamentulsevautilizaînasocierecuzidovudinanumaila
recomandareamedicul.
4.6Fertilitatea,sarcinaşialăptarea
Datoritălipseistudiiloradecvateşicontrolate,administrareamedicamentuluiestecontraindicatăîn
timpul
sarciniişialăptării.
Codeinanutrebuieutilizatăîntimpulalăptării󰇛vezipct.4.3󰇜.
Ladozeleterapeuticeobişnuite,codeinaşimetabolitulsăuactivpotfiprezenţiînlapteîndozefoarte
micişiestepuţinprobabilsăprovoaceefectenegativelasugarulalăptat.Cutoateacestea,dacă
pacientulesteunmetabolizatorultra‐rapidCYP2D6,concentraţiimaimarialemetabolituluiactiv,
morfina,potfiprezenteînlapteşi,încazurifoarterare,potdeterminasimptomedetoxicitatela
opioidelasugar,carepotfiletale.
4.7Efecteasupracapacităţiideaconducevehiculeşideafolosiutilaje
Caffetinestecontraindicatlapersoanelecareconducvehiculesaufolosescutilaje.
4.8Reacţiiadverse
Întimpultratamentuluipotsăaparăurmătoarelereacţiiadverse:
‐reacţiialergice󰇛prurit,erupţiicutanatetranzitorii,urticarie,edemangioneurotic,astm
bronşic,şocanafilactic󰇜şişocanafîlactoid,înspecialdatorităparacetamoluluişipropifenazonei;
‐disfuncţiihepatice,chiarinsuficienţăhepatică;
‐cazuriizolatedetrombocitopenie,leucopenie,neutropenie,pancitopenie,agranulocitoză,
asociateadministrăriipropifenazoneişiparacetamolului󰇛vezipct.4.4󰇜;
‐greaţă,vărsături,constipaţie;
‐bronhospasm,deprimarerespiratorie;
‐somnolenţăsauinsomnie,vertij;
‐tahicardie,palpitaţii.
Raportareareacţiiloradversesuspectate
Raportareareacţiiloradversesuspectatedupăautorizareamedicamentuluiesteimportantă.Acest
lucrupermitemonitorizareacontinuăaraportuluibeneficiu/riscalmedicamentului.Profesioniştiidin
5
domeniulsănătăţiisuntrugaţisăraportezeoricereacţieadversăsuspectatăprinintermediul
sistemuluinaţionalderaportare,alecăruidetaliisuntpublicatepeweb‐site‐ulAgenţieiNaţionalea
MedicamentuluişiaDispozitivelorMedicaledinRomâniahttp://www.anm.ro.
AgenţiaNaţionalăaMedicamentuluişiaDispozitivelorMedicaledinRomânia
Str.AviatorSănătescunr.48,sector1
București011478‐RO
Tel:40757117259
Fax:40213163497
e‐mail:adr@anm.ro.
4.9Supradozaj
Încazdesupradozajpotsăaparămanifestărispecificefiecăreisubstanţeactive,darmaiales
paracetamoluluişicodeinei.
Intoxicaţiaacutăcuparacetamolsemanifestăprinvărsături,hemoragiidigestive,leziuni
hepatice,necrozătubularărenală,edemcerebral,hiperglicemiesauhipoglicemie.Manifestările
intoxicaţieiaparobişnuitIa24‐48oredelaingestie,iarinsuficienţahepaticăesteevidentădupă2‐7
zile.Intoxicaţiaestemaiprobabilsăseproducăîncazulconsumuluiconcomitentdealcooletilic.
Estecaracteristicăocitolizăhepaticămasivă,cuvaloricrescutealetransaminazelor,icter,
encefalopatie,comă.
Serecomandăinternareaimediatăapacientului,efectuarealavajuluigastricşiadministrarea
intravenoasădeN‐acetilcisteină,dacăesteposibilînprimele8oredelaproducereasupradozajuiui.
Intoxicaţiaacutăcucodeinăsemanifestăprindeprimareacutăacentruluirespirator
󰇛cianoză,bradipnee󰇜,somnolenţă,erupţiicutanatetranzitorii,vărsături,prurit,ataxie,edem
pulmonar󰇛rar󰇜.
Serecomandăreanimarecardiorespiratorie,respiraţieasistatăşiadministraredenaloxonă,antidot
󰇛sub
supraveghere,pânăladispariţiamanifestărilor󰇜.
Intoxicaţiaacutăcucafeinapoateprovocastaredeexcitaţienervoscentrală,insomnieşipalpitaţii.
5.PROPRIETĂŢIFARMACOLOGICE
5.1Proprietăţifarmacodinamice
Grupafarmacoterapeutică:alteanalgeziceşiantipiretice,anilide,combinaţii,codulATC:N02BE51.
Caffetin
esteocombinaţieanalgezicăcareconţinecasubstanţeactive‐paracetamol,propifenazonă,
codeinăşicafeina.
Paracetamolulareproprietăţianalgeziceşiantipireticemoderate,fiindpracticlipsitdeefect
antiinflamator.
Areacţiuneslabădeinhibareaciclooxigenazei.
Propifenazonăesteunderivatdepirazolonăcuproprietăţianalgeziceşiantipiretice.
Codeinaesteunanalgezicslab,cuacţiunecentrală.Codeinaîşiexercităefectulprinintermediul
receptoriloropioiziμ,cutoatecăareafinitatescăzutăpentruaceştireceptori,iarefectulanalgezic
estedeterminatdeconversialamorfină.Codeina,înspecialînasocierecualteanalgezice,cumeste
paracetamolul,s‐aarătatcăesteeficaceîndurereanociceptivăacută.”Cafeinaesteunstimulant
psihomotorcuefectdeintensitatemoderată.Deasemenea,areefect
6
stimulantrespirator.Stimulareapsihomotoriesedatoreazăprobabilcreşteriiproceselorexcitatoriila
nivelulscoarţeicerebrale.
5.2Proprietăţifarmacocinetce
Paracetamol
Dupăadministrarepecaleoralăparacetamolulesteabsorbitrapid.Concentraţiileplasmaticemaxime
suntatinsedupă30‐60minute.Paracetamolulrealizeazăconcentraţiisimilareînsânge,plasmăşi
salivă.Concentraţiiledinlichidulcefalorahidianreprezintăjumătatedinceleplasmatice.
Volumulaparentdedistribuţiealparacetamoluluiestedeaproximativ0,95l/kg.Procentuldelegare
de
proteineleplasmaticeestede25%.Paracetamolultraverseazăbarierafeto‐placentarăşieste
excretatîn
laptelematern.
Semetabolizeazăaproapeîntotalitateînficat,înprincipalprinsulfo‐şiglucuronoconjugare.
Timpuldeînjumătăţireplasmaticăestedeaproximativ2ore.Seeliminăîndeosebipecalerenală.
Încazdeinsuficienţăhepaticăsaurenală,metabolizareaşieliminareaparacetamoluluipotfi
încetinite.
Propifenazonă
Propifenzonaareunprofilfarmacocinetîcsimilarcualparacetamolului,ceeacejustificăcombinaţia.
Dupăadministrarepecaleoralăesteabsorbitărapid.Concentraţiileplasmaticemaximesuntatinse
dupăaproximativ30minute.
Seleagăînproporţiemicădeproteineleplasmatice󰇛aproximativ10%󰇜.Propifenazonătraversează
barierafeto‐placentarăşiesteexcretatăînlaptelematern.
Estemetabolizatăînprincipallanivelhepatic.Principalulmetabolit,N‐demetil‐propifenazona,este
excretatînurină󰇛80%󰇜.Timpuldeînjumătăţireplasmaticăprineliminareestecuprinsîntre2,1şi2,4
ore.Încazulcombinaţieicuparacetamol,propifenazonădeterminăcreştereatimpuluide
înjumătăţireprineliminarealparacetamoluluicu40%.
Codeină
Dupăadministrareapecaleorală,codeinaesteabsorbităînproporţiemareşiatingeconcentraţiile
plasmaticemaximeîndecursde1‐2ore.Codeinaestemetabolizatălanivelhepaticşiseexcretăîn
specialpecalerenală󰇛90%󰇜.Timpuldeînjumătăţireplasmaticâestede2,5‐3,5ore.
Cafeină
Cafeinaesteabsorbitărapidşiaproapecompletînurmaadministrăriiorale,atingândconcentraţiile
plasmaticemaximeînaproximativ15‐45minute.
Volumulaparentdedistribuţiealcafeineiestede0,5l/kg.Cafeinatraverseazăbarierafeto‐
placentarăşiesteexcretatăînlaptelematern.
Principaliimetaboiiţiaicafeinei,excretaţiînurină,suntacidul1‐metiluric,1‐metilxantinaşi5‐
aceti1amino‐6‐amino‐3‐meti1uracilul.
Principalulmetabolit,excretatînfecale,esteacidul1,7‐dimetiluric.
Timpulmediudeînjumătăţireprineliminarealcafeineiestecuprinsîntre4şi6ore.Cafeinaşi
metaboliţiisăisuntexcretaţiînprincipalpecalerenală󰇛86%󰇜,maximum2%fiindsubformăde
cafeinanemodificată.
Cafeinacreşteabsorbţiacelorlaltesubstanţeactivedincombinaţie.
5.3Datepreclinicedesiguranţă
7
Administrareadelungăduratăacombinaţiiloranalgezicecareconţincafeinălaşobolanşicâinenu
determinatefectetoxice.Nus‐auobservatmodificărihematologiceşiurinare.Nuaufostefectuate
studiipetermenlungcucombinaţiianalgezicepentruevaluareapotenţialuluicarcinogen,mutagenşi
embriotoxic.
Paracetamol
Cutoatecăunelestudiilaanimalesugereazăfaptulcădozelemarideparacetamoladministratetimp
îndelungatpotaveaefectecarcinogene,dateleclinicenuconfirmăacestfapt.Paracetamolulnua
doveditpotenţialmutagenîntestulAmesşitestulpemicronucleideşoarece.
Studiiledetoxicitateefectuatelaanimaleauarătatcădozemarideparacetamolaudeterminatatrofie
testicularăşiinhibareaspermatogenezei.Laom,relevanţaclinicăaacestordatenuestecunoscută.
Propifenazonă
Studiiledetoxicitateefectuatelaanimalenuauevidenţiatefectetoxicesemnificative.Nus‐au
observatefecteteratogene,embriotoxiceşicarcinogene.
Codeină
Încadrulstudiilorefectuate,incluzândtestulpemicronucleişitestulpe
Salmonella,
codeinanua
doveditefectecarcinogeneşimutagene.
Studiileprivindefecteleasuprareproduceriiauarătatanomaliideosificare.
Codeinastrăbatebarierafeto‐placentară;caurmare,administrareaîntimpulsarciniilaompoate
determinadependenţăfetală,cusindromdeabstinenţălanou‐născut.
Cafeină
Dozelemaridecafeinaadministratelafemelelegestanteaudeterminatanomaliicongenitalelanivel
osos.
Cafeinastrăbatebarierafeto‐ptacentară;laom,consumulexcesivdecafeinaîntimpulsarciniicreşt
risculdeavort.
6.PROPRIETĂŢIFARMACEUTICE
6.1Listaexcipienţilor
Stearatdemagneziu,
Laurilsulfatdesodiu,
Amidonglicolatdesodiu,
Dioxiddesiliciucoloidaianhidru,
Povidonă,
Hidrogenofosfatdecalciudihidrat,
Celulozămicrocristalină,
Croscarmelozăsodică,
Behenatdeglicerol.
6.2Incompatibilităţi
Nuestecazul.
6.3Perioadadevalabilitate
8
3ani.
6.4Precauţiispecialepentrupăstrare
Asepăstralatemperaturisub25°C,înambalajulorigina.
6.5Naturaşiconţinutulambalajului
CutiecuofolietermosudatădinPE‐Ala10comprimate.
CutiecuofolietermosudatădinPE‐Ala12comprimate.
6.6Precauţiispecialepentrueliminareareziduurilor
Fărăcerinţespeciale.
Oricemedicamentneutilizatsaumaterialrezidualtrebuieeliminatînconformitatecureglementările
locale
7.DEŢINĂTORULAUTORIZAŢIEIDEPUNEREPEPIAŢĂ
ALKALOID‐INTd.o.o.
Šlandrovaulica4
1231Ljubljana‐Črnuče
Slovenia
8.NUMĂRUL󰇛ELE󰇜AUTORIZAŢIEIDEPUNEREPEPIAŢĂ
12726/2019/01‐02
9.DATAPRIMEIAUTORIZĂRISAUAREÎNNOIRIIAUTORIZAŢIEI
Autorizare‐August2006
Reînnoire‐Noiembrie2019
10.DATAREVIZUIRIITEXTULUI
Noiembrie2019

Produse similare

Cos de cumparaturi

Obiect sters Anuleaza

Favorite

Obiect sters Anuleaza